ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Προστατεύουμε το έργο σας από κάθε απρόοπτο κίνδυνο, με πρωτοποριακά προγράμματα τα οποία καλύπτουν υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια ανέγρεσης/συναρμολόγησης του έργου σας αλλά και απαιτήσεις τρίτων λόγω σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που ενδέχεται να επέλθουν κατά τις εργασίες ανέργεσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Προστατεύουμε το έργο σας από κάθε απρόοπτο κίνδυνο, με πρωτοποριακά προγράμματα τα οποία καλύπτουν υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια ανέργεσης/συναρμολόγησης του έργου σας αλλά και απαιτήσεις τρίτων λόγω σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που ενδέχεται να επέλθουν κατά τις εργασίες ανέργεσης.

Κακόβουλες Βλάβες

Κατά Παντός Κινδύνου

Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη Εργολάβου

Scroll to Top