ασφαλιση
πλρωματων

Μεριμνήστε για την ασφάλεια του ναυτικού σας πληρώματος. Το ναυτικό επάγγελμα διατρέχεται από σημαντικούς κινδύνους. Με την ασφάλεια πληρώματος σας βοηθάμε να προστατέψετε ουσιαστικά το πλήρωμα σας και να αυξήσετε την αίσθηση ασφάλειας του εργατικού σας δυναμικού.

ασφαλιση
πλρωματων

Μεριμνήστε για την ασφάλεια του ναυτικού σας πληρώματος. Το ναυτικό επάγγελμα διατρέχεται από σημαντικούς κινδύνους. Με την ασφάλεια πληρώματος σας βοηθάμε να προστατέψετε ουσιαστικά το πλήρωμα σας και να αυξήσετε την αίσθηση ασφάλειας του εργατικού σας δυναμικού.

Απώλεια Ζωής απο Ατύχημα

Θάνατος

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Προσάραξη ή Βύθιση Πλοίου

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα

Πρόσκαιρη Ανικανότητα

Πρόσκαιρη Ανικανότητα

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Παλιννόστηση

Παλιννόστηση

Δαπάνες Αποστολής Αντικαταστάτη

Κλοπή Δαπάνες Αποστολής Αντικαταστάτη

Scroll to Top