αποταμιευση

Το 5% – 10% του μηνιαίου εισοδήματος δαπανάται σε μη ανταποδοτικές αγορές. Εκμεταλλευόμενοι αυτά τα χρήματα δημιουργείστε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό δημιουργίας κεφαλαίου για την συγκέντρωση κεφαλαίων στο μέλλον. Σπουδές παιδιών, αγορά περιουσιακών στοιχείων και συμπλήρωσης της Εθνικής σύνταξης είναι μερικά από τα πιο συνήθη παραδείγματα όπου η αποταμίευση διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο.

αποταμιευση

Το 5% – 10% του μηνιαίου εισοδήματος δαπανάται σε μη ανταποδοτικές αγορές. Εκμεταλλευόμενοι αυτά τα χρήματα δημιουργείστε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό δημιουργίαε κεφαλαίου για την συγκέντρωση κεφαλάιων στο μέλλον. Σπουδές παιδιών, αγορά περιουσιακών στοιχείων και συμπλήρωσης της Εθνικής σύνταξης είναι μερικά από τα πιο συνήθη παραδείγματα όπου η αποταμίευση διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο.

εικονίδιο συμβολισμού θανάτου

Θάνατος

εικονίδιο συμβολισμού μόνιμης / ολικής ανικανότητας

Μόνιμη Ολική Αικανότητα

εικονίδιο συμβολισμού μόνιμης / ολικής ανικανότητας

Μόνιμη Μερική Αικανότητα

Scroll to Top