αγροτικες
ασφαλισεισ

Δίπλα στον σύγχρονο αγρότη, με ουσιαστικές παροχές και προγράμματα που καλύπτουν κάθε αγροτική δραστηριότητα. Στηρίζουμε τις δραστηριότητες σας στον πρωτογενή τομέα με ασφαλιστικές παροχές και καλύψεις φυτικής παραγωγής & ζωικού κεφαλαίου.

αγροτικες
ασφαλισεισ

Δίπλα στον σύγχρονο αγρότη, με ουσιαστικές παροχές και προγράμματα που καλύπτουν κάθε αγροτική δραστηριότητα. Στηρίζουμε τις δραστηριότητες σας στον πρωτογενή τομέα με ασφαλιστικές παροχές και καλύψεις φυτικής παραγωγής & ζωικού κεφαλαίου.

ασφαλιση φυτικησ παραγωγησ

Πλημμύρα & Φυσ. Φαινόμενα εικονίδιο

Φυσικά Φαινόμενα

'Αγρια Ζώα

'Αγρια Ζώα

Πυρκαγιά

Φωτιά

Απώλεια Ζωής απο Ατύχημα

Απώλεια Ζωής απο Ατύχημα

ασφαλιση ζωικου κεφαλαιου

Βοοτροφικές, Χοιροτροφικές, Αιγοπροβατοτροφικές & Πτηνοτροφικές Μονάδες

Θάνατος Ασφαλισμένων Ζώων από Ασθένεια / Ατύχημα

ασφαλιση θερμοκηπιων

Κατασκευή, Εξοπλισμός &  Φυτεία

Πυρκαγιά

Πυρκαγιά

Φυσικά Φαινόμενα

Φυσικά Φαινόμενα

Καθίζηση / Κατολίσθηση

Καθίζηση / Κατολίσθηση

Καθίζηση / Κατολίσθηση

Καθίζηση / Κατολίσθηση

ασφαλιση υδατοκαλλιεργειων

Εκτρεφόμενος Ιχθυοπληθυσμός, Πλωτός Εξοπλισμός

Θάνατος απο Ασθένεια ή Ατύχημα

Θάνατος απο Ασθένεια ή Ατύχημα

Κλοπή

Κλοπή

Θαλασσοταραχή

Καθίζηση / Κατολίσθηση

Κακόβουλη Ενέργεια

Κακόβουλη Ενέργεια

Διαφυγή Ιχθύων

Διαφυγή Ιχθύων

Σεισμός

Σεισμός

Scroll to Top