ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΖΩΗΣ

Φροντίστε την οικογένεια σας, ξεκινώντας από σήμερα και χτίζοντας ένα πιο σίγουρο μέλλον,μέσα από ένα μεγάλο εύρος ολοκληρωμένων καλύψεων ικανών να αντιμετωπίσουν κάθε τι απρόοπτο και να εξασφαλίσουν την ποιότητα ζωής που έχετε συνηθίσει, εσείς και τα αγαπημενά σας πρόσωπα.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Φροντίστε την οικογένεια σας, ξεκινώντας από σήμερα και χτίζοντας ένα πιο σίγουρο μέλλον,μέσα από ένα μεγάλο εύρος ολοκληρωμένων καλύψεων ικανών να αντιμετωπίσουν κάθε τι απρόοπτο και να εξασφαλίσουν την ποιότητα ζωής που έχετε συνηθίσει, εσείς και τα αγαπημενά σας πρόσωπα.

Ισόβια Ασφάλιση

Πρόσκαιρη Ασφάλιση

Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Προσωπικό Ατύχημα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Νοσοκομειακό Επίδομα

Απώλεια Εισοδήματος

Scroll to Top