Όροι Χρήσης

decorative shape line

Οι επισκέπτες/ πελάτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της FLAT Insurance Group s.a. ή συναλλάσσονται μέσω αυτής, συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:
1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της FLAT Insurance Group s.a. και οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται, μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες/ πελάτες. Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται επίσης, η αναπαραγωγή, αντιγραφή, έκδοση, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, τμήματος ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν συναινέσει εγγράφως η εταιρεία.
2. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, αποσκοπούν στην γενική ενημέρωση των επισκεπτών/ πελατών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πρόταση για κατάρτιση ασφαλιστικής συμβάσεως. Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους πελάτες και την εταιρεία με την οποία συμβάλλονται.
3. Η FLAT Insurance Group s.a. φροντίζει προκειμένου να εξασφαλίσει την ακρίβεια, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, σε καμία περίπτωση όμως δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών. Η FLAT Insurance Group s.a. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, οποτεδήποτε, χωρίς καμία προειδοποίηση, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσεως αυτής. Οι επισκέπτες/ πελάτες, που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα αυτή αποδέχονται τις όποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει από την FLAT Insurance Group s.a., η οποία δε δεσμεύεται από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, εκτός εάν προβλέπεται ρητά το αντίθετο.
4. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις τηλεπικοινωνίας του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνές Δικαίου καθώς και να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα που εμπλέκει άμεσα η έμμεσα την ιστοσελίδα της FLAT Insurance Group s.a.. Η FLAT Insurance Group s.a. δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ ή εντολών από τον πελάτη/ επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της εταιρείας ή/ και των υπαλλήλων της.
5. Η FLAT Insurance Group s.a. έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/ πελάτες της ιστοσελίδας.
Η FLAT Insurance Group s.a. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που συνδέεται ή αναφέρεται στις σελίδες της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι είχε πλήρη γνώση του παράνομου περιεχομένου και ότι ήταν σε θέση να αποτρέψει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας από την ανάγνωση των παράνομων σελίδων. Εάν προκύψει οποιαδήποτε ζημία λόγω της χρήσης των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις εν λόγω σελίδες, μόνο ο συντάκτης των αντίστοιχων σελίδων θα είναι υπεύθυνος, και όχι η FLAT Insurance Group s.a. που έχει συνδεθεί διαδικτυακά με αυτές τις σελίδες. Επιπλέον η FLAT Insurance Group s.a. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανάρτηση περιεχομένων ή μηνυμάτων που δημοσιεύονται ή ανταλλάσσονται από τους χρήστες των ιστοσελίδων σε βιβλία επισκεπτών ή καταλόγους ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που παρέχονται στη σελίδα του.
Ασφάλεια/ Εχεμύθεια
Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής είναι να ενημερώνονται οι πελάτες/ επισκέπτες για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου.
Σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής, μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του πελάτη, ισχύουν τα ακόλουθα:
1.Η FLAT Insurance Group s.a. διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών της, με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ενημέρωσης, καθώς και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την αξιολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια για τα στοιχεία που κατέχει.
2. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, δεν επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, εκτός εάν προηγουμένως ενημερωθεί και συναινέσει ο πελάτης. Ειδικώς, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αυτό ρητά προβλέπεται από το νόμο και ιδίως στις περιπτώσεις εκτέλεσης σχετικής δικαστικής απόφασης, ανακριτικής ή Εισαγγελικής παραγγελίας.
Περιγραφή του ηλεκτρονικού καταστήματος, νομικών προσώπου, στοιχεία επικοινωνίας.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα FLAT.DIRECT με ηλεκτρονική διεύθυνση στον παγκόσμιο ιστό (internet) την https://www.flat.direct ανήκει και λειτουργεί υπό την εταιρία  FLAT Insurance Group s.a. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Γκαμαλέτσου Πολυξένη Πρόεδρο & Δ/ουσα. Σύμβουλο, φέρει ως διακριτικό τίτλο ‘’FLAT Insurance Group s.a.’’,  η φυσική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην ΕΛΛΑΔΑ, με διεύθυνση: ΤΚ38221, Βόλος, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 158. ΑΦΜ800614638, τηλ 2421037800, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) είναι το info[at]flat.direct για επικοινωνία & πληροφορίες.
Συναλλαγές.
Οι συναλλαγές: διενεργούνται μέσω της ALPHABANK κάνοντας χρίση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners. Και με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.
Πολιτική ακύρωσης Συναλλαγών.
Συμπληρώνοντας και υπογράφοντας με το γνήσιο της υπογραφής την καταγγελία σύμβασης (βρίσκεται συνημμένο) μπορείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Από την ημερομηνία που αποσταλλεί η καταγγελία έως και την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο συγκεκριμένο διάστημα,  θα πιστώνονται  εντός 3 εργασίμων ημερών σε λογαριασμό του πελάτη τον οποίο ο ίδιος θα μας έχει αποστείλει μαζί με την καταγγελία σύμβασης
Ασφάλεια Συναλλαγών.
O ιστότοπος WWW.FLAT.DIRECT χρησιμοποιεί πιστοποιητικά (της Thawte® & DigiCert Int θυγατρικών της Symantec) ασφαλούς κρυπτογραφημένης επικοινωνίας SSL με EV με ενεργοποιημένη την πιο ορατή ένδειξη ασφαλείας: την πράσινη γραμμή διευθύνσεων στα προγράμματα περιήγησης υψηλής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας στους χρήστες ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής και ότι η ταυτότητα της εταιρίας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα. Έτσι οι πελάτες μπορούν να νιώθουν απόλυτη σιγουριά γιατί προστατεύονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά την αγορά, μέσω τραπεζικών καρτών, με την ασφαλή σύνδεση με κρυπτογράφηση SSL έως 256-bit.
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Scroll to Top