η εταιρεια

decorative shape line

Η FLAT INSURANCE GROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε είναι μία απο τις παλαιότερες και μεγαλύτερες εταιρείες ασφαλιστικών συμβούλων στην Θεσσαλία, διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο και καθιερωμένη επαγγελματική φήμη στην ανάληψη και αποζημίωση όλων των ασφαλιστικών κλάδων.

Σήμερα, έπειτα από 54 χρόνια συσσωρευμένης εμπειρίας, συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ασφαλιστικούς οργανισμούς δίνοντας καθημερινά λύσεις σε κάθε είδους ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων, παρέχοντας τους τις βέλτιστες ασφαλιστικές λύσεις μέσω των πιστοποιημένων γνώσεων μας, της καινοτόμου δύναμης και της στενής συνεργασίας μας μαζί τους.

Στόχος μας είναι να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, συμβάλλοντας σε έναν κόσμο πιο ασφαλή για όλους.

Scroll to Top