αστικη ευθυνη

Όταν μια συγνώμη δεν είναι αρκετή, το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης είναι η λύση. Παρέχουμε σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα αστικής ευθύνης, καλύπτοντας πράξεις ή παραβλέψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους.

αστικη ευθυνη

Όταν μια συγνώμη δεν είναι αρκετή, το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης είνια η λύση. Παρέχουμε σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα αστικής ευθύνης, καλύπτοντας πράξεις ή παραβλέψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους.

αστικη ευθύνη

Υλικές Ζημιές

αστικη ευθύνη

Σωματικές Βλάβες -Θάνατος

Scroll to Top