ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΚΑΦΟΥΣ

Προστατεύουμε το σκάφος σας από κάθε κίνδυνο, με ολοκληρωμένα και καινοτόμα προγράμματα ικανά να καλύψουν κάθε ανάγκη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

Προστατεύουμε το σκάφος σας από κάθε κίνδυνο, με ολοκληρωμένα και καινοτόμα προγράμματα ικανά να καλύψουν κάθε ανάγκη.

Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων

Ατύχημα Ιδιοκτήτη

Φωτιά

Scroll to Top