Όροι και Προϋποθέσεις

decorative shape line

 

Welcome to Flat Insurance Group!

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του δικτυακού τόπου του Flat Insurance Group, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://flatin.gr.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα συστήματα αυτόματης πώλησης εάν δεν συμφωνείτε να λάβετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

 

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης και όλες τις Συμφωνίες:

“Πελάτης”, “Εσείς” και “Δικός σας” αναφέρεται σε εσάς, το πρόσωπο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς”, “Εμείς” και “Εμείς”, αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Ο όρος “Μέρος”, “Μέρη” ή “Εμείς” αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και σε εμάς τους ίδιους. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την ανάληψη της διαδικασίας της συνδρομής μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για τον ρητό σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών του Πελάτη όσον αφορά την παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία του gr. Οποιαδήποτε χρήση της ανωτέρω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαίο ή/και αυτός/αυτή ή αυτοί, θεωρείται ως εναλλάξιμη και συνεπώς ως αναφορά στ

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies. Με την πρόσβαση στα συστήματα αυτόματης πώλησης, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα cookies σε συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου των συστημάτων αυτόματης πώλησης.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μπορούμε να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να επιτρέπουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών, ώστε να διευκολύνουν τους χρήστες που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστές μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

License

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα συστήματα αυτόματης πώλησης ή/και οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό που υπάρχει στα συστήματα αυτόματης πώλησης. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από τα συστήματα πώλησης για προσωπική σας χρήση, με τους περιορισμούς που καθορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

 • Αναδημοσίευση υλικού από συστήματα αυτόματης πώλησης.
 • Πώληση, ενοικίαση ή υπεραδειοδότηση υλικού από συστήματα αυτόματης πώλησης.
 • Αναπαραγωγή, αναπαραγωγή ή αντιγραφή υλικού από συστήματα αυτόματης πώλησης.
 • Αναδιανομή περιεχομένου από συστήματα πώλησης.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει από την ημερομηνία της παρούσας.

 
Τμήματα αυτού του δικτυακού τόπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του δικτυακού τόπου. Τα συστήματα αυτόματης πώλησης δεν φιλτράρουν, δεν επεξεργάζονται, δεν δημοσιεύουν ούτε ελέγχουν τα Σχόλια πριν από την παρουσία τους στον δικτυακό τόπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις γνώμες της Flat Insurance Group, των αντιπροσώπων της ή/και των συνεργατών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις γνώμες του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις γνώμες του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Flat Insurance Group δεν ευθύνεται για τα Σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημίες ή έξοδα που προκλήθηκαν ή/και προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή/και δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των Σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η Flat Insurance Group διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε Σχόλια που μπορούν να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

 • Έχετε το δικαίωμα να αναρτάτε τα Σχόλια στον ιστότοπό μας και διαθέτετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις για να το κάνετε.
 • Τα Σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Τα Σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.
 • Τα Σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρήσεων ή εθίμων ή την παρουσίαση εμπορικών δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Με το παρόν, παραχωρείτε στην Flat Insurance Group μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης σε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται τα Σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

Hyperlinking to our Content

Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν με τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 1. Κυβερνητικές υπηρεσίες
 2. Μηχανές αναζήτησης
 3. Οργανισμοί ειδήσεων

Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων μπορούν επίσης να παραπέμπουν στον Ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που παραπέμπουν σε άλλες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογό τους.

Ωστόσο, διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που ζητούν χρήματα, τα εμπορικά κέντρα φιλανθρωπικών αγορών και οι ομάδες συγκέντρωσης χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς δεν μπορούν να δημιουργήσουν υπερσύνδεσμο με τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση.

Όλοι οι συνδέσμοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις παραπάνω προϋποθέσεις, δηλαδή να μην είναι παραπλανητικοί, να μην υπονοούν ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση από το συνδεόμενο μέρος, και να ενσωματώνονται στο πλαίσιο του ιστοτόπου του συνδεόμενου μέρους.

 
 

Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 1. Ευρέως γνωστές πηγές πληροφόρησης καταναλωτών ή/και επιχειρήσεων.
 2. Δικτυακοί τόποι της κοινότητας.
 3. Dot.com εταιρείες.
 4. Ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα.
 5. Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων.
 6. Διαδικτυακές πύλες.
 7. Λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες.
 8. Εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.

Θα εξετάσουμε τα αιτήματα συνδέσμων από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι:

α) Ο σύνδεσμος δεν θα μας κάνει να φανούμε δυσμενείς για εμάς ή για τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας. β) Ο οργανισμός δεν έχει αρνητικό ιστορικό με εμάς. γ) Το όφελος για εμάς από την ορατότητα του υπερσυνδέσμου αντισταθμίζει την απουσία συστημάτων πώλησης. δ) Ο σύνδεσμος είναι στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων.

Με βάση αυτά τα κριτήρια, θα εξετάσουμε και θα εγκρίνουμε τα αιτήματα σύνδεσης από τους ανωτέρω οργανισμούς, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν.


Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να παραπέμπουν στην αρχική μας σελίδα εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με οποιονδήποτε τρόπο παραπλανητικός, (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδέσμου και των προϊόντων ή υπηρεσιών του και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέσμου.

 
 

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο “Flat Insurance Group”. Στο μήνυμά σας, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Το όνομά σας.
 2. Το όνομα του οργανισμού σας.
 3. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 4. Τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας.
 5. Έναν κατάλογο τυχόν διευθύνσεων URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε τον ιστότοπό μας.
 6. Έναν κατάλογο των διευθύνσεων URL του ιστότοπού μας στις οποίες θα θέλατε να συνδέσετε.

Παρακαλούμε να περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν υπερσύνδεσμο στον ιστότοπό μας ως εξής:

 1. Με τη χρήση της εταιρικής επωνυμίας μας.
 2. Με τη χρήση του ομοιόμορφου εντοπιστή πόρων μας.
 3. Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του δικτυακού μας τόπου στον οποίο παραπέμπει ο σύνδεσμος, εφόσον αυτή έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του συνδέσμου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου των συστημάτων αυτόματης πώλησης ή άλλου έργου τέχνης για τη σύνδεση χωρίς άδεια.

iFrames

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας που μεταβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της ιστοσελίδας μας.

Content Liability

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον Ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύετε και να μας υπερασπίζεστε έναντι όλων των αξιώσεων που εγείρονται στην Ιστοσελίδα σας. Δεν θα πρέπει να εμφανίζονται σύνδεσμοι σε οποιονδήποτε Ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθούν ως συκοφαντικοί, άσεμνοι ή εγκληματικοί ή που παραβιάζουν, παραβιάζουν με άλλο τρόπο ή υποστηρίζουν την παραβίαση ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

Reservation of Rights

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας. Εγκρίνετε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον Ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με τον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Removal of links from our website

Εάν βρείτε κάποιο σύνδεσμο στον Ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε οποιαδήποτε στιγμή. Θα εξετάσουμε αιτήματα για την αφαίρεση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ή να σας απαντήσουμε άμεσα.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος θα παραμείνει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα διατηρείται ενημερωμένο.

Disclaimer

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και όρους που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Τίποτα στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν θα:

 • Περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή τη δική σας ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη.
 • Περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια παραπλάνηση.
 • Περιορίσει οποιαδήποτε από τις δικές μας ή τις δικές σας υποχρεώσεις με τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Αποκλείσει οποιαδήποτε από τις δικές μας ή τις δικές σας ευθύνες που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα και σε άλλα σημεία της παρούσας αποποίησης ευθύνης υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και διέπουν όλες τις ευθύνες που προκύπτουν στο πλαίσιο της αποποίησης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που προκύπτουν από σύμβαση, αδικοπραξία και παράβαση νόμιμου καθήκοντος.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και υπηρεσίες του ιστότοπου παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.

 

Scroll to Top