ΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σας στηρίζουμε παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα νομικής προστασίας,είτε μέσω της DAS που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες νομικής προστασίας παγκοσμίως συνεργαζόμενη με τους πλέον εξειδικευμένους κι έμπειρους νομικούς συνεργάτες,είτε με νομικούς της επιλογής σας.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σας στηρίζουμε παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα νομικής προστασίας,είτε μέσω της DAS που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες νομικής προστασίας παγκοσμίως συνεργαζόμενη με τους πλέον εξειδικευμένους κι έμπειρους νομικούς συνεργάτες,είτε με νομικούς της επιλογής σας.

Κάλυψη Εξόδων Μετάβασης και Επιστροφής

Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης

Διαφορές εξ Ιδίων Ασφαλιστηρίων

Απόκρουση Ποινικών Κατηγοριών

Διοικητικές Προσφορές

Εργατικές Διαφορές

Απόκρουση Αγωγής

Διαφορές από Ενοχικές Συμβάσεις

Scroll to Top