ΟΜΑΔΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Επενδύστε στην αποδοτικότητα και την δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας εξασφαλίζοντας παροχές υγείας και σύνταξης τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις οικογένειές τους.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Επενδύστε στην αποδοτικότητα και την δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης σας εξασφαλίζοντας παροχές υγείας και σύνταξης τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις οικογένειες τους.

Ασφάλεια Ζωής

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Θάνατος και Μόνιμη / Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Απώλεια Εισοδήματος

Παροχές Περίλθαψης

Scroll to Top