ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ασφαλίζουμε τον στόλο οχημάτων της εταιρίας σας από κάθε κίνδυνο, κάνοντας χρήση των πολλαπλών εκπτώσεων που σας παρέχουμε.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ασφαλίζουμε τον στόλο οχημάτων της εταιρίας σας από κάθε κίνδυνο, κάνοντας χρήση των πολλαπλών εκπτώσεων που σας παρέχουμε.

Ι.Χ. Επιβατικό

Ι.Χ. Φορτηγό

Ι.Χ. Φορτηγό Αγροτικό

Ι.Χ. Μηχανή

Scroll to Top