ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Είμαστε δίπλα σας στη δύσκολη στιγμή που άθελά σας θα προκαλέσετε βλάβη σε τρίτους. Παρέχουμε σύχρονα και κατανοητά προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Είμαστε δίπλα σας στη δύσκολη στιγμή που άθελά σας θα προκαλέσετε βλάβη σε τρίτους. Παρέχουμε σύχρονα και κατανοητά προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

Απώλεια Ζωής απο Ατύχημα

Σωματικές Βλάβες / Θάνατος

Υλικές Ζημιές

Scroll to Top