ασφαλιση
επιχειρησησ

Η επιχείρηση σας αποτελεί επένδυση ζωής. Εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία της επαγγελματικής σας στέγης με προγράμματα για την επιχείρηση, το γραφείο, το ιατρείο ή το ξενοδοχείο σας, ικανά να αποζημιώσουν εξολοκλήρου καταστροφές που ενδέχεται να προκαλέσουν απρόβλεπτοι κίνδυνοι.

ασφαλιση επιχειρησησ

Η επιχείρηση σας αποτελεί επένδυση ζωή. Εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία της επαγγελματικής σας στέγης με προγράμματα για την επιχείρηση, το γραφείο, το ιατρείο ή το ξενοδοχείο σας, ικανά να αποζημιώσουν εξολοκλήρου καταστροφές που ενδέχεται να προκαλέσουν απρόβλεπτοι κίνδυνοι.

φωτιά εικονίδιο

Φωτιά

θραύση κρυστάλλων εικονίδιο

Θραύση Κρυστάλλων

Πολιτικοί Κίνδυνοι εικονίδιο

Πολιτικοί Κίνδυνοι

Πλημμύρα & Φυσ. Φαινόμενα εικονίδιο

Πλημμύρα & Φυσ. Φαινόμενα

Αστική Ευθύνη εικονίδιο

Αστική Ευθύνη

Ληστεία Ταμείου εικονίδιο

Ληστεία Ταμείου

Απώλεια Κερδών εικονίδιο

Απώλεια Κερδών

Κλοπή Περιεχομένου εικονίδιο

Κλοπή Περιεχομένου

Σεισμός

Scroll to Top