ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η εξοχική κατοικία αποτελεί μέρος γαλήνης και ηρεμίας.Με τα προγράμματα ασφάλισης εξοχικής κατοικίας, εξασφαλίζουμε τη διατήρηση των συναισθημάτων αυτών, ακόμα και στην περίπτωση που βρεθείτε εξ απροόπτου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟχΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η εξοχική κατοικία αποτελεί μέρος γαλήνης και ηρεμίας.Με τα προγράμματα ασφάλισης εξοχικής κατοικίας, εξασφαλίζουμε τη διατήρηση των συναισθημάτων αυτών, ακόμα και στην περίπτωση που βρεθείτε εξ απροόπτου.

Φωτιά

Πλυμμήρα και Φυσικά Φαινόμενα

Αστική Ευθύνη εικονίδιο

Αστική Ευθύνη

Θραύση Κρυστάλλων

Βραχυκύκλωμα

Κλοπή

Κλοπή

Καθίζηση / Κατολίσθηση Εδάφους

Σεισμός

Scroll to Top