ασφαλιση
φωτοβολταϊκων συστηματων

Προστατεύουμε την επένδυσή σας στα φωτοβολταϊκά συστήματα, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν στις μονάδες σας, καθώς και την απώλεια εσόδων που ενδεχομένως προκύψουν, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία της επένδυσης σας.

ασφαλιση
φωτοβολταϊκων

Προστατεύουμε την επένδυση σας στα φωτοβολταϊκά συστήματα, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν στις μονάδες σας, καθώς και την απώλεια εσόδων που ενδεχομένως προκύψουν, παρέχονται ολοκληρωμένη προστασία της επένδυσης σας.

Πυρκαγιά

Φωτιά

Πλημμύρα & Φυσ. Φαινόμενα εικονίδιο

Πλημμύρα & Φυσ. Φαινόμενα

Κλοπή

Κλοπή

Κακόβουλες Βλάβες

Κακόβουλες Βλάβες

Αστική Ευθύνη εικονίδιο

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους

Σεισμός

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Κατά Παντός Κινδύνου

Απώλεια Κερδών

Scroll to Top